Bericht

Online conferentie uit de schulden 15/09

Conferentie: "Uit de schulden" 15 september 2020

Op 15 september 2020 organiseerde het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding een online conferentie om haar publicatie Uit de Schulden aan het grote publiek voor te stellen.

Het thema schulden is vandaag brandend actueel. In 2019 waren maar liefst 336 691 kredietnemers met ten minste één betalingsachterstand gekend bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Wetende dat reeds voor de gezondheidscrisis maar liefst 1 op 6 inwoners in ons land moest zien rond te komen met een inkomen onder de Europese armoedegrens, verbazen deze cijfers ons allerminst. Daarbij hebben heel wat mensen vandaag hun baan verloren en zeker voor kwetsbare groepen zijn de kosten voor het levensonderhoud nog verder gestegen. We vrezen dan ook dat net als in 2008 na de financiële crisis, ook nu bij heel wat huishoudens de onbetaalde facturen zich aan het opstapelen zijn.

Wanneer mensen dermate verstrikt raken in hun schulden dat ze nog onmogelijk op eigen kracht deze het hoofd kunnen bieden, kunnen ze als laatste redmiddel beroep doen op een collectieve schuldenregeling (CSR). Deze gerechtelijke procedure werd in het leven geroepen zodat ook mensen met een structurele schuldenlast een nieuwe start kunnen maken. De CSR geeft mensen de mogelijkheid om zoveel mogelijk schulden af te bouwen en tegelijkertijd nog menswaardig te leven.

Mensen in armoede signaleren ons echter al geruime tijd dat er grote tekortkomingen zijn met betrekking tot deze procedure. We beslisten daarom samen met hen deze problemen bloot te leggen en aanbevelingen te formuleren. Het is immers van cruciaal belang dat ook hun stem een plaats krijgt binnen dit debat. Enkel door hen te betrekken kunnen we komen tot een CSR die er wél in slaagt het streven naar een schuldaflossing te verzoenen met een nieuwe start en een menswaardig bestaan voor de persoon met schulden. Al deze getuigenissen en aanbevelingen hebben we gebundeld in het rapport 'Uit de schulden' dat we lanceerde op 15 september.

Tijdens de conferentie zijn we verder ingegaan op twee thema’s die door de mensen in armoede als prioritair naar voren werden geschoven, namelijk het leefgeld en de vaak problematische relatie met de schuldbemiddelaar. De getuigenissen van mensen in armoede zelf stonden tijdens de conferentie centraal, maar we lieten ook professionelen aan het woord die elk vanuit hun eigen expertise mee nadachten over mogelijke oplossingen om deze juridische procedure te verbeteren. Ook Minister Muylle was aanwezig en beloofde dat in de volgende legislatuur er voldoende aandacht zou komen voor deze problematiek.

De volledige conferentie kan u hier terugvinden: '15/09/2020 : Conferentie uit de schulden. U kan hier klikken om de getuigenis van Nicole en van Christaen en Yvette te bekijken.

Onze publicatie kreeg ook de nodige pers aandacht.