Bericht

Online conferentie uit de schulden 15/09

Conferentie: "Uit de schulden" 15 september 2020

( link naar de conferentie: https://zoom.us/j/99751653589?pwd=SVJmdllmRHJRRWYxSVgvY01uZHgyQT09 Passcode: 334385 )

De schuldenproblematiek in België is enorm. In 2019 waren maar liefst 336 691 kredietnemers met ten minste één betalingsachterstand gekend bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. In vergelijking met de rest van de bevolking lopen mensen in armoede een veel groter risico om schulden op te bouwen. Maar liefst 1 op 6 inwoners in België heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens, terwijl de kosten voor het dagdagelijks levensonderhoud alsmaar stijgen. Hun inkomenstekort leidt bij deze mensen al snel tot betalingsachterstanden.

Het thema schulden is vandaag ook brandend actueel. We kunnen nu immers reeds met zekerheid stellen dat, net als in 2008 na de financiële crisis, ook de coronacrisis de schuldenproblematiek nog verder zal vergroten. Door massaal inkomensverlies en de verhoogde kosten zullen precaire doelgroepen maar moeilijk al hun facturen kunnen betalen. Wanneer deze mensen dermate verstrikt raken in hun schulden kunnen ze als laatste redmiddel beroep doen op een collectieve schuldenregeling (CSR). Deze gerechtelijke procedure werd in het leven geroepen zodat ook mensen met een structurele schuldenlast een nieuwe start kunnen maken. De CSR geeft mensen de mogelijkheid om zoveel mogelijk schulden af te bouwen en tegelijkertijd nog menswaardig te leven.

Er zijn echter grote tekortkomingen met betrekking tot deze procedure. Tijdens verschillende overlegmomenten brachten we mensen in armoede samen om deze problemen in kaart te brengen en zochten we samen naar oplossingen. Het is immers van cruciaal belang dat ook hun stem een plaats krijgt binnen dit debat. Enkel door hen te betrekken kunnen we komen tot een CSR die er wél in slaagt het streven naar een schuldaflossing te verzoenen met een nieuwe start en een menswaardig bestaan voor de persoon met schulden. We bundelden al deze getuigenissen en aanbevelingen in een rapport en het is dit werk dat we op 15 september graag aan het grote publiek voorstellen.

Tijdens deze conferentie willen we verder uitspitten hoe deze procedure verbeterd kan worden. We spitsen ons toe op twee thema’s die tijdens de overlegmomenten door de mensen in armoede naar voor werden geschoven als ‘prioritair te behandelen’, namelijk het leefgeld en de vaak problematische relatie met de schuldbemiddelaar. Het leefgeld is vaak dermate laag en onvoldoende op maat, waardoor het menswaardig bestaan onmogelijk gegarandeerd kan worden. Het menswaardig bestaan komt eveneens in het gedrang omdat veel verzoekers een zeer moeilijke relatie hebben met hun schuldbemiddelaar. Mensen kaarten aan dat ze onvoldoende informatie krijgen, niet als betrokken partij binnen de procedure worden aanzien en niet gehoord worden wanneer belangrijke keuzes moeten gemaakt worden. Veel schuldbemiddelaars zijn moeilijk bereikbaar en hebben weinig inzicht of begrip voor de moeilijke situatie waarin de verzoeker zich bevindt.

Getuigenissen van mensen in armoede zullen centraal staan tijdens de conferentie, maar we laten tevens professionelen aan het woord die elk vanuit hun eigen expertise mee nadenken en mogelijke oplossingen naar voren zullen schuiven. We hopen dat dit het begin mag betekenen van een nieuwe dialoog waarbij de aanbevelingen van mensen in armoede de drijvende kracht en inspiratiebron vormen voor een menswaardigere collectieve schuldenregeling.

Klik hier voor het volledige programma