Beleidswerk

Federaal

België is een welvarend land. Toch leeft maar liefst 1 op 6 Belgen in monetaire armoede. BAPN is ervan overtuigd dat armoede het gevolg is van maatschappelijke en institutionele uitsluitingsmechanismen. Structurele maatregelen kunnen hieraan paal en perk stellen. Armoede is dus geen onoverkomelijk iets.

Op het federale niveau zijn er belangrijke hefbomen aanwezig om de oorzaken van armoede aan te pakken. Daarom stellen we samen met mensen in armoede beleidsdossiers op, waarin we oplossingen formuleren om de armoede daadwerkelijk uit te roeien. Voor meer informatie over onze federaal beleidswerk klik hieronder.

Lees Meer

Europees

Mensen in armoede koesterden grote verwachtingen ten aanzien van het Europese project. Zo beloofde de Europese Unie in 2010 dat ze tegen 2020 ten minste 20 miljoen mensen uit de armoede zouden halen. Ook meer recentere initiatieven zoals de Europese Pijler van Sociale Rechten beloofden een socialer Europa. Terzelfdertijd zagen we een Unie die op macro-economisch vlak economische groei en besparingen bleef promoten, ook al ging dit ten koste van haar eigen inwoners. Mede hierdoor telt de Unie momenteel niet minder dan 113 miljoen mensen in armoede, maar liefst 22,5 % van haar bevolking.

Mensen in armoede voelen zich in de steek gelaten en dit resulteert maar al te vaak in anti-Europese gevoelens. Ze willen geen loze beloftes meer maar eisen een daadkrachtig beleid. Samen met het ‘European Anti-Poverty Network’ (EAPN) strijdt BAPN voor een Europa zonder armoede. Alle Europese lidstaten dienen werk te maken van kwaliteitsvolle en toegankelijke sociale beschermingssystemen. Daarnaast is het van cruciaal belang dat ook het sociale middenveld en mensen in armoede in het bijzonder kunnen participeren aan en toegang krijgen tot het Europese beleidsproces. Zij kunnen immers als geen ander precies de vinger op de wonde leggen en adequate oplossingen formuleren.

BAPN vraagt ook aan de Belgische beleidsmakers om de sociale engagementen die ze op Europees niveau genomen hebben ernstig te nemen. Daarnaast ijveren we ervoor dat België een leidende rol neemt om een socialer Europa te bewerkstelligen.

Lees Meer