Bericht

Deelname van BAPN aan ontmoeting georganiseerd door de interfractiewerkgroep ‘Armoede’ van het Europees Parlement en EAPN in het teken van 17 oktober

Op 15 oktober 2020 organiseerde de interfractiewerkgroep ‘Armoede’ van het Europese Parlement samen met het Europese Netwerk armoedebestrijding (EAPN) een online ontmoeting tussen verschillende EU parlementsleden en mensen in armoede. Deze ontmoeting stond in het teken van 17 oktober – De Werelddag verzet tegen armoede- en had als centraal thema: de strijd voor sociale en duurzame rechtvaardigheid.

Op 15 oktober nam BAPN, samen met een ervaringsdeskundige van Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) deel aan een online ontmoeting met verschillende Europarlementariërs die zich georganiseerd hebben in een werkgroep en specifiek aandacht hebben voor de armoedeproblematiek in Europa. Cindy Fransen, voorzitter van deze werkgroep onderstreepte in haar openingsbetoog het belang van het groene project van Europe. De groene transitie moet volgens haar ook een sociale transitie zijn. Niemand mag achtergelaten worden en deze transitie moet aangegrepen worden als een opportuniteit om sociale ongelijkheden te bestrijden.

Ook Olivier Deschutter, speciaal VN commissaris voor extreme armoede nam deel aan het overleg en stelde dat Europa in het verleden niet altijd voldoende gedaan heeft voor mensen in armoede. Hij pleitte voor een Europese kaderrichtlijn met betrekking tot minimum inkomen en een minimum salaris. Ook stelde hij dat de fiscale competitie tussen de EU landen een halt moet worden toegeroepen om er zo voor te kunnen zorgen dat er voldoende inkomsten komen om de ongelijkheden in onze samenleving recht te trekken.

Françoise Mainguet, facilitatrice mbt de preventie van sociale ongelijkheden bij RWLP las een pakkende getuigenis voor van Pacou, een persoon die leeft in armoede. Samen met de andere ervaringsdeskundigen sprak ze vooral over de grote problemen die mensen in armoede ondervinden om zich degelijk te kunnen huisvesten en om hun energiefactuur te kunnen betalen. Voor mensen in armoede zijn woningen vaak te duur en van slechte kwaliteit. Wanneer woningen worden gerenoveerd gaan de prijzen ook vaak omhoog, waardoor mensen in armoede opnieuw uit de boot vallen.

Mensen in armoede hebben vaak ook geen toegang tot premies om hun woning energiezuiniger te maken; omdat ze geen huiseigenaar zijn, omdat ze de voorschotten niet kunnen betalen of omdat de administratieve last te hoog ligt. Mensen in armoede willen echt wel hun steentje bijdrage voor de planeet, maar hebben daar gewoon niet de middelen toe.

Mensen in armoede gaven duidelijk aan dat de huidige coronacrisis hun situatie nog verder heeft bemoeilijkt en vroegen aan de Europese verantwoordelijken om eindelijk van armoede een echte prioriteit te maken. Caroline Van der Hoeven, coördinator van BAPN uitte daarom haar bezorgdheden over het feit dat armoede steeds minder aanwezig lijkt op de Europese agenda. BAPN is teleurgesteld dat er geen evaluatie is gekomen van de armoededoelstellingen EU 2020 en dat er recent nog geen initiatieven zijn genomen voor een nieuwe overkoepelde armoedestrategie. Daarnaast zal het semester dit jaar worden hervormd en ingekort. Hierdoor vrezen we dat de monitoring van enkele belangrijke internationale engagementen zoals de Europese Pijler voor Sociale Rechten en de SDG’s in het gedrang zullen komen. Het semester was ook het instrument bij uitstek om de betrokkenheid van mensen in armoede zelf en het sociale middenveld aan het beleidsproces te garanderen. Het is van groot belang dat belanghebbenden en de organisaties die hen vertegenwoordigen nog steeds toegang krijgen tot beleidsproces want enkel door hun participatie is een effectief en krachtdadig armoedebeleid mogelijk.